VT için Brugada Kriterleri

by Dr. Ufuk Ali TÜRK
Ver. 202108291617

VT için Brugada Kriterleri


by Dr. Ufuk Ali TÜRK
Ver. 202108291617

Soru-Cevap

Soru: 1/4 Prekordiyal derivasyonlarda konkordans var mı?
(Yani V1-V6 arasındaki tüm QRS kompleksleri hepsi birden yukarı doğru, veya hepsi birden aşağı doğru mudur? Konkordans varsa --> Evet)
Daha fazla bilgi..
Prekordiyal derivasyonlarda RS kompleksinin olmaması yani "konkordans"; ventriküler taşikardi (VT) tanısı için diyagnostiktir. Bunu şu şekilde daha kolay anlayabilirsiniz, kendinize sorun: "Prekordiyal derivasyonlardaki, yani V1-V6 arasındaki tüm QRS kompleksleri hepsi birden yukarı doğru, veya hepsi birden aşağı doğru mudur?" Eğer cevabınız evet ise; tanı VT dir.
Pozitif konkordans:

Negatif konkordans:

Daha az bilgi..
Soru: 2/4 Herhangi bir prekordiyal derivasyonda R-S süresi > 100 ms midir?
(Evetse --> Evet)
Daha fazla bilgi..
Tüm prekordiyal derivasyonlarda R dalgasının başlangıcından, S dalgasının dibine kadar olan süreyi ölçün. Bunlardan birisi 100 ms yi geçiyorsa tanı VT dir.

Daha az bilgi..
Soru: 3/4 AV disosiyasyon var mı?
(Varsa --> Evet)
Daha fazla bilgi..
AV disosiyasyon varsa; tanı VT dir.
AV disosiyasyon: P dalgaları (atriyal depolarizasyon), QRS komplekslerinden (ventriküler depolarizasyon) farklı bir hızda olursa ortaya çıkar. VT olgularının az bir kısmında gözlenir, fakat VT için diyagnostiktir. QRS komplekslerinin hızlı oluşundan dolayı görülmesi zordur.

Daha az bilgi..
Soru: 4/4 V1-2 ve V6 da VT nin morfolojik kriterleri mevcut mu?
(Mevcutsa --> Evet)
Daha fazla bilgi..
VT sıklıkla ya sağ dal bloğu (RBBB) (V1 de yukarı doğru) ya da sol dal bloğu (LBBB) (V1 de aşağı doğru) paterninde görülür.
V1 de yukarı doğru (RBBB paterni) ise, aşağıdaki kriterler varsa VT dir:
 • V1 de monofazik R dalgası veya bifazik qR kompleksi.
 • V1 de RSR' paterni (“tavşan kulağı”) varsa, R pikinin yüksekliği, R' pikinden daha fazlaysa; tanı VT dir.
 • V6 da rS kompleksi varsa VT yi düşündürür.
V1 de aşağı doğru (LBBB paterni) ise, aşağıdaki kriterler varsa VT dir:
 • V6 da Q veya QS dalgalarının varlığı VT yi düşündürür.
 • V1 veya V2'de 40 ms veya daha fazla geniş bir R dalgası VT'yi destekler.
 • V1 veya V2'deki S dalgasının çamurlu veya çentikli aşağı inişi VT'yi destekliyor.
 • QRS kompleksinin başlama zamanının QS veya S dalgasının zirvesine kadar olan süresi > 60 ms, VT'yi destekler.

Daha az bilgi..
Sonuç:

Bilgi

Ne Zaman Kullanılmalı?
 • Geniş QRS li taşikardi varlığında kullanılmalıdır.
Neden Kullanılmalı?
 • Mevcut EKG algoritmaları, geniş QRS li taşikardilerde %10 oranında yanlış teşhise götürmektedir (Grimm 1996).
 • Bu algoritma aberran iletili SVT yi VT den ayırma konusunda sensitif, spesifik basamaklı bir yaklaşım sunmaktadır.
 • Basamaklı yaklaşım, geniş QRS li taşikardi ayırıcı tanısında hata yapmayı önlemektedir.
 • Diğer kriterlerle karşılaştırıldığında, Brugada kriterleri potansiyel olarak fatal hata yapmaya daha az yatkındır.
İncelikler
 • Hiç bir VT kriteri yoksa bile vakaların %15 i VT olabilir (Jastrzebski 2016). Şüphe varsa, hasta VT imiş gibi tedavi edilmelidir.
 • Sadece ilk iki basamakta bile pozitif prediktif değer %81-96 dır (Garner 2013).
 • Brugada doğruluk oranını %98 olarak belirtmiş ise de, daha sonraki çalışmalarda bu oran %77-85 arasındadır.
 • Doktorlar arasında tam bir görüş birliği yoktur (bir çalışmada acil doktorları arasında %22 ye kadar oranda bu kriterleri kabul etmeyenler görülmüştür).
Tavsiye
 • Bu kriterlerin tek bir istisnası vardır: Wolff-Parkinson White (WPW) Sendromunda görülen Antidromik Atrioventriküler Reentrant Taşikardi (AVRT).
Tedavi
 • Ritm tespit edildikten sonra, İleri Kalp Yaşam Desteği (ACLS) algoritmalarına göre tedavi edilmelidir.
Dikkat
 • Stabil hastalar için ACLS kimyasal kardiyoversiyon uygulayın. Unstabil hastalar için (değişmiş mental durum, süregelen göğüs ağrısı, veya hipotansiyon), elektriksel kardiyoversiyon uygulayın.